mission: "LANCASTER 2015"

110%
of 1074€
(Page created: 21.04.2015., updated: 17.05.2015.)

Kas mēs esam?

Sveiki!

Mēs esam divas studentes no Latvijas. Mani sauc Dace, un es studēju kognitīvās zinātnes Latvijas Universitātē (šajā jūnijā plānoju pabeigt savu maģistra darbu). Manu māsu sauc Inga, un viņa studē lingvistiku Liepājas Universitātes un Ventspils Augstskolas apvienotajā doktora programmā.

Mēs iesniedzām savu plakātu prezentācijai ļoti svarīgā starptautiskā konferencē "Corpus Linguistics 2015" Lenkasterā, Lielbritānijā 2015. gada jūlijā. Mūs pieņēma! Jipī!

Konferences mājas lapu vari apskatīt šeit un atrast mūsu prezentāciju starp citiem plakātiem (ar nosaukumu "Corpus-based approach for analysis of the structure of static visual narratives"). Šis darbs ir daļa no mana maģistra darba par to, kā cilvēki saprot dažādus stāstus mums apkārt, un šeit mēs prezentējam jaunu pieeju šo stāstu analīzē, apvienojot mūsu abu pārstāvētās zinātņu jomas. Dalība šajā konferencē ir ļoti svarīga manam maģistra darbam un mūsu abu CV, kā arī – vissvarīgāk! – palīdzētu mums nodibināt kontaktus ar pasaules TOP pētniekiem. Mēs ticam, ka ar laiku arī Latvijas pētnieku balsis pasaulē sadzirdēs! Pie tam šī konference ir nenormāli smalka! :)

Problēma

Tā kā neviena no mūsu universitātēm nefinansē dalību šādos pasākumos (kaut arī mēs nesam viņu vārdu pasaulē), mums par to ir jāmaksā pašām. Dalība konferencē maksā 245 mārciņas katrai (ar studentu atlaidēm) un nakšņošana konferences laikā universitātes pilsētiņā mums abām maksā 282 mārciņas. Kopā tas ir 772 mārciņas (1074 €). Lai arī mēs abas strādājam pilnas slodzes darbus (arī augstākajā izglītībā), tomēr šāda summa ir studentu maciņiem nedaudz par skarbu. Šī summa ir paredzēta tikai dalības maksas un nakšņošanas izdevumu segšanai. Visus ceļošanas izdevumus, pārtiku un izklaidi segsim no savas kabatas.

Ko darīt?

Pat ja mēs nesavācam plānoto naudiņu, mēs dosimies uz konferenci, tomēr šīs izmaksas būs ļoti sāpīgas. Tāpēc jebkura palīdzība noderēs, lai mēs arī pirms un pēc šī brauciena varētu paēst, būt zem jumta un laimīgi turpināt darboties zinātnes vārdā. Kamēr daži latvieši sūkstās par to, ka valsts nepiešķir zinātnei līdzekļus, mēs cenšamies darīt savu darbu pēc vislabākās sirdsapziņas tāpat.

Pēc konferences dažas dienas ir plānots pavadīt Londonā pie draugiem, bet šis nelielais atvaļinājums netiks apmaksāts no Tavas atvēlētās naudiņas, tāpēc vari neuztraukties, ka tā tiks tērēta izklaidei. Tā kā es plānoju ņemt līdzi savu foto kameru, šīs dienas būs lieliska iespēja uzņemt skaistus foto priekš visiem.

Tu vari mums palīdzēt!

Mēs vācam ziedojumus šim braucienam! Pat neliela summa mums būs liels atbalsts!

 • Jebkuram, kurš ziedos, mēs piekritīsim (iespēju robežās) būt par viņa pētījumu trusīšiem (pildīsim anketas, piedalīsimies eksperimentos...).
 • Lūdzu, neziedojiet, ja jums pašiem ir finansiālas problēmas mājās, ģimenē, ar veselību vai izglītību!
 • Lūdzu, ZIEDOJIET, ja tā jums ir neliela summa kinobiļetei vai kādam našķim! Mēs to noteikti novērtēsim!

Jebkādi papildus līdzekļi, ja tādi tiks savākti, tiks tērēti vai nu mūsu pašu izglītībai vai kādam izglītības projektam tepat Latvijā.

Kā ziedot?

Pagaidām mums nav nekādu smalku ziedošanas kampaņu (galvenokārt tāpēc, ka ne visur to ļauj darīt Latvijas iedzīvotājiem).

Ziedot vari ar bankas pārskaitījumu uz manu personīgo bankas kontu:

 • Vārds: Dace Znotiņa
 • Banka: A/S Swedbank
 • Konts: LV42HABA0551003244202
 • Apraksts: Ziedojums konferencei (+Tavs e-pasts)

Vai arī vari izmantot PayPal (mana adrese tur ir dachux21@gmail.com):

Maksājuma aprakstam pievieno savu e-pasta adresi, lai saņemtu nopelnīto atlīdzību.

Savāktais naudiņas apjoms būs redzams šīs lapas augšpusē. Par visiem izdevumiem, protams, atskaitīsimies tepat (ar ieskenētiem čekiem un citu precīzu informāciju).

Neskumsti, ja nevari mūs atbalstīt finansiāli! Dalies ar šo ziņu (lapas apakšā), lai par to uzzina citi, un Tu tāpat dabūsi gan bezmaksas karmas punktus, gan lielu paldies no mums! :)

Atlīdzība!

Mēs vēlamies par Tavu palīdzību dot arī kaut ko pretī, tāpēc sarūpējām nelielas, personīgas dāvaniņas katram, kas ziedos:

 • Ziedo līdz 5 € un saņem daudz karmas punktu, lielu, lielu paldies un apziņu, ka šodien esi izdarījis fantastisku darbu!
 • Ziedo 5 līdz 30 € un saņem visu iepriekš minēto un īpašu, personīgi uzņemtu fotogrāfiju no Lenkasteras vai Londonas pilnā izšķirstpējā ar vai bez "Liels paldies!" uzraksta (foto uzņemšu es šī ceļojuma laikā) (Atsūti man savu e-pasta adresi!)
 • Ziedo 31 līdz 50 € un saņem visu iepriekš minēto un īpašu pateicības ierakstu manā maģistra darbā kā pētījumu atbalstītājs (ja ziedosi pirms tā izdrukāšanas apmēram 15. maijā)
 • Ziedo vairāk par 50 € un saņem visu iepriekš minēto un īpašu pateicības ierakstu manas māsas promocijas darbā kā viņas pētījumu atbalstītājs (ja ziedosi pirms tā izdrukāšanas... nu, tas tāpat nebūs ātrāk par 2016. gadu! :) )

Ja Tev ir kādi jautājumi vai komentāri, droši raksti mums uz e-pastiem:

Kopā mēs varam šo pasauli padarīt skaistāku, labāku un... gudrāku!

Who we are?

Greetings!

We are two students from Latvia. My name is Dace, and I am studying Cognitive Science in University of Latvia (I will finish my Master’s thesis this June). My sister's name is Inga, and she is studying Linguistics in Liepaja University / Ventspils University College.

We submitted a poster presentation in the huge international conference "Corpus Linguistics 2015" in Lancaster, UK (July, 2015). We got accepted! Yay!

The site of the conference is here. You can also find our poster enlisted in the program ("Corpus-based approach for analysis of the structure of static visual narratives"). It is a part of my MA research about how people understand stories around us, and in this poster we are presenting a combined approach from both of our fields to analyze these stories. Attendance in this conference is very important for completion of my MA thesis and will be a big advantage in our both curricula. Even more importantly, it will give us an opportunity to connect with top level scientists in the field. We believe that, after some time, Latvian scientists' voices will be heard in the world too! Besides, this conference is fancy as fuck! :) (The f-word was actually researched in the host institution!)

The problem

As we do not have any student or research funding from our universities for presenting Latvian accomplishments to the world, we have to pay for it ourselves. The attendance fee for one person is 245 GBP (with a student discount), and the accommodation for both of us at the university campus is 282 GBP. Total of 772 GBP (1074 €). Even though we both have full time jobs (also in higher education), it is still a bit too harsh for a student to cover all of these expenses. This amount is only for covering conference attendance and accommodation fees. All travel costs, food and any entertainment will be paid by ourselves.

What to do?

Even if we don’t gather the intended amount, we will go to conference anyway, but the cost of this trip will be a huge set-back, so any donation will help us to stay fed, under the roof and happy to continue to contribute to science. While some Latvians whine about not getting enough funds from government, we do our work the best we can by our own means.

A few vacation days after conference will be spent in London with our friends, but that will not be covered from donations, so you don't have to worry about your money being spent for entertainment. As I am taking my photo camera with me, these extra days will also be used for making beautiful photos for you all.

You can help us!

We are asking for donations! Even a small amount of money will be a huge step for us!

 • Anyone who donates is entitled to ask us for our participation in your research projects as test subjects (filling questionnaires, participating in experiments…).
 • Please, DO NOT donate if you have your own financial problems with living, health, family or education!
 • Please, DONATE if this small amount means just another snack or ticket to movies you can spare. It will be greatly appreciated!

Any extra money, if there will be any, will go towards educational purposes of our own or to some other good project here in Latvia.

How to donate?

Currently, we dont have any fancy fundraising campaign (due to Latvia not being recognized in those sites).

The donation can be done via bank transfer to my personal account:

 • Name: Dace Znotina
 • Bank: A/S Swedbank, BIC/SWIFT code: HABALV22
 • Acc.Nr.: LV42HABA0551003244202
 • Description: Donation for conference attendance (+ your e-mail)

Or you can use PayPal (my address there is dachux21@gmail.com):

Add your e-mail address to the payment description to recieve rewards.

The status of donations will be diaplayed on the top of the page. We will also provide detailed information about spending the donated money: scanned receipts will be available on this same site.

Please, don't feel bad if you cannot support us financially. Share this message to help to spread the word, and you will get our thanks and free karma points anyway! :)

Rewards!

We want to thank you for your help, so we put together some small rewards for everyone who donates:

 • Donate up to 5 € and get lots of karma points, many thanks and knowing you did a great job today!
 • Donate 5 to 30 € and get all of the above and a personally made picture with or without "Thank you" title in full resolution from Lancaster or London (made by me, during this trip) (Send me your e-mail!)
 • Donate 31 to 50 € and get all of the above and a mention in the last page of my MA thesis as a supporter of my research (if donated before printing at approx. May 15th)
 • Donate more than 50 € and get all the above and a mention in my sister's PhD thesis as a supporter of her research (if donated before printing… which will definitely not be sooner than 2016 anyway :) )

If you have any questions or comments, please, feel free to contact us via e-mail:

Together we can make the world a smarter place!


Paldies, ka iegriezies!
Izveidoja: Romija
Visas tiesības aizsargātas ar mietu!