mission: "LANCASTER 2015"

110%
of 1074€
(Page created: 21.04.2015., updated: 17.05.2015.)

Misija “Lancaster 2015” veiksmīgi izpildīta!

(17.08.2015.)

Misija „Lancaster 2015” ir veiksmīgi noslēgusies! Par šo piedzīvojumu ir jāpateicas arī Jums visiem, kas nesavtīgi ziedojāt un atbalstījāt dažādos veidos.

Apmeklētā konference “Corpus Linguistics 2015” notika Lielbritānijā, Lenkasteras universitātē 21.–24. jūlijā. Apskatiet konferences programmu – mēs bijām ne tikai vienīgās dalībnieces no Latvijas, bet pat vienīgās, kas pārstāvēja Baltiju, tāpēc jo īpašs ir prieks par iespēju nokļūt starp pasaules labākajiem, mācīties no viņiem un nest valsts vārdu pasaulē!

Turklāt mēs padarījām pat vairāk, nekā bija plānots! Lai maksimāli izmantotu Jūsu doto iespēju, mēs prezentējām nevis vienu, bet pat veselus divus plakātus: sākotnēji iecerēto „Corpus-based approach for analysis of the structure of static visual narratives” un otru – „Learner corpus Esam: a new corpus for researching Baltic interlanguage”, kurā pirmo reizi tika prezentēts Ingas disertācijas pamats – topošais otrās baltu valodas apguvēju korpuss.

Atskaite

Kā solīts, visi izdevumi ir oficiāli un pierādāmi. Šeit ir īss pārskats.

 • Ziedojumu akcijā tika savākti 1184 €.
 • No tiem tika apmaksāta dalība konferencē un dzīvošana universitātes pilsētiņā konferences norises laikā (kopā plānotie 1074 €).
 • Atlikušie 110 € tika ziedoti tālāk izglītību veicinošam mērķim — RTU inženieru vidusskolas izveidei.
 • Nokļūšana Lielbritānijā, pārējās izmaksas un atpūtas dienas pēc konferences (Londonā un Anglijas dienvidos) tika apmaksātas no personīgiem līdzekļiem.

Kā mums gāja?

Īsu foto ieskatu konferencē varat aplūkot manā Facebook galerijā. Citas fotogrāfijas no brauciena ir apskatāmas gan manā Facebook profilā, gan arī vēlāk tiks papildinātas un apkopotas galerijā.

Mūsu kopējo prezentēto plakātu pilnā izmērā (tas ir liels – esat brīdināti!) angļu valodā var aplūkot šeit, un Ingas plakāts ir apskatāms šeit. Iesniegtie kopsavilkumi teksta formātā ir publicēti konferences krājumā.

Paldies Jums!

Kā jau solījām, esam sagādājušas dāvaniņas arī Jums!

Tiem, kas ziedoja vismaz 10 €, pienākas pateicība foto formātā, kas drīz vien tiks izsūtīta uz norādītajiem e-pastiem. Katra fotogrāfija ir unikāla un uzņemta tieši ar domu pateikties par nesavtīgu atbalstu. Ceram, ka arī jums tās sagādās kādu mirkli prieka un gandarījuma par labu izvēli atbalstīt noderīgu mērķi.

To vārdi, kas ziedoja vismaz 30 €, tika īpaši pieminēti mana maģistra darba pateicībās. Šeit ir dokumentāls pierādījums.Ja vēlaties iepazīties ar paša darba saturu, rakstiet man uz daceznotina@gmail.com, un es labprāt dalīšos ar sava darba elektronisku versiju.

Visi tie, kas ziedoja vairāk par 50 €, tiks pieminēti arī Ingas disertācijas pateicībās. Šis darbs vēl ir izstrādes procesā, taču saraksts ar atbalstītājiem jau ir iekļauts topošā darba melnrakstā.

Protams, visiem, kas ziedoja, dalījās sociālajos tīklos un e-pastos, padeva tālāk, sniedza atsauksmes un uzmundrinājumus, pienākas karmas punkti un liela pateicība, kā arī droši varat lūgt mūsu palīdzību pētījumos vai citās līdzīgās situācijās. Priecāsimies palīdzēt!

Lai labi nodomi un mērķi turpinās!

Mission “Lancaster 2015” – success!

(17.08.2015.)

Mission „Lancaster 2015” has successfully ended with great thanks to all of you who donated and supported us in all possible ways!

The conference “Corpus Linguistics 2015” took place in the United Kingdom, Lancaster University, on 21–24 July. We were the only participants not only from Latvia, but from all the three Baltic States. And we did even more than we had planned – instead of one poster, we presented two. So there was not only the “Corpus-based approach for analysis of the structure of static visual narratives” that we promised to you, but also “Learner corpus Esam: a new corpus for researching Baltic interlanguage” which presented Inga’s dissertation’s main basis for the first time. You can see the posters here, and the abstracts are available in the official Abstract Book of the conference.

Balance

As promised, all expenses are official and verifiable. Here’s a short overview:

Thank you!

A short photo report from the conference can be seen in my Facebook album.

As promised, we also made some gifts for you! Each of those who donated more than 10 € will receive a unique photo via e-mail. All those photos were made especially for this purpose, and we hope they give you some joy and satisfaction as a reward for helping!

The names of those people who donated at least 30 € were mentioned in the acknowledgements part of my Master’s thesis. An electronic version of the whole thesis is also available upon request (just write to me: daceznotina@gmail.com). Everyone who donated more than 50 € will be mentioned in the acknowledgements part of Inga’s dissertation. It is still work in progress, but the supporters list is already included in the draft.

Of course, to everyone who donated, shared, provided feedback and supported in a multitude of other ways – karma points and a huge thanks! And feel free to ask for our aid in your own research or other similar stuff. We’ll be happy to help!

Let good intentions and goals live on!

Ready, set, go!

(20.07.2015.)

Biļetes nopirktas, somas sapakotas. Lenkastera, mēs nākam!

Tickets - check. Bags - check. Poster - done. Off we go!

Ar katru soli tuvāk...

(25.05.2015.)

Pateicoties Jums, atsaucīgie ļaudis, esam ne tikai savākušas plānoto summu konferences apmeklējumam, bet arī izpildījušas pirmos divus solījumus.

Pirmkārt, visiem tiem ziedotājiem, kas atvēlēja vairāk par 30 €, ir izteikta pateicība manā maģistra darbā. Lūk, šeit ir pierādījums! Un vēlreiz — liels, liels paldies arī visiem pārējiem!

Otrkārt, summu, kas pārsniegtu plānoto, mēs grasījāmies ziedot tālāk. Nu tas ir izdarīts, uzlādējot inženierus par 110 €. Veseliem 110 €!!! Lūk, arī tam ir pierādījums!

Lai jums arī izdodas iecerētais un mazliet vairāk! Dace&Inga

A step closer...

(25.05.2015.)

With many thanks to you, supportive folks, we have not only collected the planned sum for attending the conference, but also fulfilled two of our promises already.

Firstly, all those contributors who decided they could spare more than 30 € have been thanked in my Master’s thesis. Here is the proof! And once more – thank you so much to everyone else, too!

Secondly, we stated that we would donate further any sum that exceeds the planned amount. It has been done now – we charged the engineers with 110 €. Can you imagine? 110 €!!! Here is a proof for that, too!

We wish you too to suceed in what you’ve planned... and a little more! Dace&Inga

Misija Lenkastera: lidlauks gatavs!

(11.05.2015.)

Studējot kādu tēmu padziļināti, reizēm sanāk iemācīties kaut ko pilnīgi ne par tēmu. Teiksim, meklējot ideālo līmi, sanāk līmlapiņas. Vai, apmeklējot lekcijas pie cienījama profesora, uzzini, ka viņa lamuvārdu krājums ir plašāks nekā ciema plencim. Vai... nu, labi, jūs sapratāt ideju.

Lieta tāda, ka, kad sākām studijas, mēs patiesi nedomājām, ka darītu kaut ko šādu. Pavisam godīgi sakot, mēs pat nedomājām par kaut ko šādu, kad saņēmām noraidījuma vēstuli no stipendiju komisijas. Bet tad...

Viss pārējais nu jau ir vēsture. Jūs stāstu zināt tikpat labi kā mēs. Mēs visi kopā esam savākuši 100% no nepieciešamās summas. Un pasaulē nav vārdu, kas spētu izteikt, cik pateicīgas esam! Gan par jūsu atbalstu... Gan par to, ko esat mums iemācījuši. Lūk, ko:

 1. Ir labi lūgt palīdzību. Pat ja tu tā īsti negaidi, ka kāds atsauksies. Kā mēs negaidījām. Un jūs pierādījāt, ka mēs kļūdāmies. Un, ziniet, nekad vēl nav bijis tāds kaifs kļūdīties! Tas savukārt ved mūs pie nākamā punkta…
 2. Ir labi kļūdīties. Bet mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai nekļūdītos tajās lietās, ko rakstīsim savā stenda referātā konferencei!
 3. Nevajag novērtēt par zemu savus draugus. Tu vari viņus nesatikt veselu mūžību, bet tad viņi vienkārši atnāk un sniedz roku tā, it kā jūs būtu šķīrušies tikai vakar. Un mēs varam to teikt atklāti jums visiem: tiem, kas ziedojāt, tiem, kas padevāt tālāk šo ziņu, tiem, kas vienkārši piezvanījāt, lai pateiktu čau… Vai zināt to teicienu par visu pasauli, kas sadodas rokās kāda dēļ? Mēs tagad zinām, kāda tad ir sajūta.
 4. Dot ir prieks. Jūs mums to teicāt tālruņa zvanos un vēstulēs, un tagad mēs vairāk nekā jebkad saprotam, ka tā ir tiesa. Tieši tāpēc mēs jūsu savāktā atlikumu dosim tālāk (jā, jūs mums iedevāt vēl pat nedaudz vairāk, nekā bija nepieciešams! Vai spējat tam noticēt?) – tātad, kā solīts, mēs to dosim tālāk citam izglītības projektam, proti, Inženieris sākas ar citronu. Kāpēc mēs, LU un LiepU/VeA studentes, ziedojam RTU? Tāpēc, ka jūs mums ziedojāt, nešķirojot mūsu universitātes. Jūs to darījāt augstāka labuma vārdā. Un tāpēc arī mēs gribam turpināt to pašu – lai Latvijā ir daudzpusīgi, izglītoti jaunieši un izcili speciālisti, neatkarīgi no augstskolas, kurā viņi mācās. Drīzumā dosim ziņu!

Tā nu tava misija ir galā, aģent 007. Un mūsējā sākas. Izbaudi kādu labu dzērienu (sakratītu, nevis samaisītu), aplūkodams jaunos spārnus, ko izaudzēji pasaulei. Tas nu gan ir kaut kas!

Milzu paldies!

Dace&Inga

Mission Lancaster: aerodrome ready!

(11.05.2015.)

When you study a subject in depth, you sometimes accidentally learn something completely out of topic. Say, you’re looking for the perfect glue but invent stick-it notes. Or, while attending an honorable professor’s lectures, you find out that his swear word vocabulary is wider than that of the drunkards in your village. Or… ok, you got the idea.

The thing is, when we started our studies, we never thought we would do something like this. In all honesty, we didn’t even think of something like this when we received the decline letter from the bursary committee. But then…

The rest is history. You know the story as well as we do. We have now raised 100% of the necessary sum. And there are no words to express our gratitude! Both for your support… And for what you’ve taught us. Which is this:

 1. It is OK to ask for help. Even if you don’t really expect that anyone would answer your call. Like we didn’t. And you proved us wrong. It’s never been such a pleasure to be wrong, you know! Which leads us to the next point…
 2. It is OK to be wrong. We will do our best to not be wrong on the things we write on the conference poster, though!
 3. One shouldn’t underestimate one’s friends. You sometimes don’t meet them for ages, but then they come and lift you up like it was only yesterday that your ways parted. And we can say that openly to all of you: those who donated, those who shared the message, those who just called and said hi… Do you know the saying about all the world holding hands for someone? We now know what it feels like.
 4. Giving is joy. You told us that in your phone calls and messages, and we now realize more than ever that it’s true. That’s why we are going to give the rest of what you raised (yes, you gave even a little more than was needed! Can you believe it?) – so, as promised, we are going to give it to another education project, which is Inženieris sākas ar citronu. Why do we, students of LU and LiepU/VeA, donate to RTU? Because you donated to us regardless of our universities. You did it for the greater good. And that’s why we want to continue the same – for versatile educated youth and excellent professionals in Latvia – regardless of the name of their universities. Updating soon!

Now, your mission is completed, agent 007. And ours begins. Enjoy a drink (shaked, not stirred) while you watch the dent you made in the Universe! It sure is a giant one!

Thank you so much!

Dace&Inga

Šodien joku diena?

(30.04.2015.)

30. aprīlis ir joku diena, bet šie nav nekādi joki - esam savākušas 99,5% no summas!!! 99,534%, ja gribam but precīzi! Līdz pavisam oficiālam noslēgumam ir palikuši vairs tikai 5€!

Jūs visi esat lieliski atbalstītāji! Jūsu nesavtība un vēlme palīdzet ir fantastiska! Mēs noceļam cepuri Jūsu katra priekšā!

Iespējas ziedot joprojām paliks aktīvas gadījumam, ja nu vēlaties nopelnīt karmas punktus vai kādu mūsu sarūpēto pateicības dāvaniņu. Mēs nelūdzam ziedot vairāk par iecerēto, bet ja tomēr kāds no jums nolems ziedot vēl, visi papildus līdzekļi tiks izmantoti citam labam izglītības mērķim (un, protams, mēs publicēsim skenētus čekus arī par to).

Lai Jums ir brīnišķīga pēdējā darba diena un brīvdienas!

Is this April’s fools?

(30.04.2015.)

April 30 is the joking day for some, but this is no joke – we have now raised 99,5% of the total sum!!! Or if we want to be more precise – 99,534%! Only 5 EUR left until the complete official finish!

You are all amazing supporters! Your altruism and willingness to help is unbelievable! Our hats off to each single one of you!

The donation possibility remains active just in the case if you would like to earn some karma points or some of the thank-you gifts we prepared for our supporters. We are not asking for any more donations. If any of you still decide to donate, all additional funding will be spent on another good educational purpose (and, of course, we will publish the scanned receipts for that, too).

Have a wonderful last work day and great holidays!

Paldies! Thank you!

(30.04.2015.)

Jau pāri 60%!

(27.04.2015.)

Mīļie! Jūs esat fantastiski! Nepilnā nedēļā esam savākušas 64% no plānotās summas. Tie ir 689Eur, kas nosedz mūsu abu dalības maksu konferencē. Vēl atlicis parūpēties par naktsmājām.

Ja jūs zinātu, cik daudz pozitīvu emociju sniedz katrs jūsu atbalsts! Mēs ceram, ka jūs to jūtat arī paši! Lai jums brīnišķīga nedēļa!

Dace un Inga

More than 60% already!

(27.04.2015.)

Dear supporters! You are fantastic! During the previous week you donated 64% of needed money (689Eur). That covers conference attendance fee for both of us.

If only you knew how much positive emotion comes from your support! And we hope you can feel it by yourselves! Have a wonderful week!

Dace & Inga

Aicinājums palīdzēt!

(22.04.2015.)

Paldies, ka iegriezies!
Izveidoja: Romija
Visas tiesības aizsargātas ar mietu!